HELSENORGE

Medisinsk sengepost, Lillehammer

Medisinsk avdeling på Lillehammer har to sengeposter, derav en egen infeksjonspost, som behandler innlagte pasienter med ulike medisinske tilstander og sykdommer innen generell indremedisin, hjerte, lunge, gastroenterologi, endokrinologi/diabetes, geriatri m.m.

Fant du det du lette etter?