HELSENORGE

Overgrepsmottaket, Lillehammer

Overgrepsmottaket har tilbud til de som er utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Spesialisthelsetjenestens oppgave er seksualvold. Vold i nære relasjoner ivaretas av legevakt. Overgrepsmottaket har tilbud til de som er bosatt i gamle Oppland. Sykehuset Innlandet har også overgrepsmottak i Elverum.

Fant du det du lette etter?