HELSENORGE
Kirurgisk utskraping før svangerskapsuke 12

Abort - kirurgisk

Ved kirurgisk abort blir det gjort en utskraping fra livmora. Inngrepet blir gjort fram til og med svangerskapsuke 12, regnet fra siste menstruasjons første dag.