HELSENORGE
Selvbestemt abort

Abort - medikamentell (hjemme)

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset.