Akromegali

Behandlingsprogram,

Akromegali er en kronisk sykdom som skyldes overproduksjon av veksthormon. Det kronisk forhøyede veksthormonnivået kan gi flere plager. Den første utredningen hos pasienter med nyoppdaget sykdom strekker seg vanligvis over 2-3 dager.

Innledning

Akromegali skyldes overproduksjon av veksthormon. I over 99 % av tilfellene er sykdommen forårsaket av en godartet svulst (adenom) i hypofysen, som er en hormonproduserende kjertel. Tegningen viser at den ligger plassert under hjernen, inne i skallen.


Symptomer

Veksthormon virker inn på en rekke funksjoner i kroppen, og overproduksjon kan føre til ulike symptomer som kan ha individuelle variasjoner:

 • Større og bredere føtter og hender som kan føre til økt skostørrelse. Ringer og hansker kan bli for små
 • Ansiktstrekkene blir grovere og stemmen blir dypere
 • Endret tannstilling
 • Økt svettetendens og tretthet
 • Prikking og nummenhet i fingre. Kan skyldes avklemming av nerve i underarmen(karpal tunnel syndrom)
 • Snorking og dårlig søvnkvalitet
 • Fordelingen mellom fett og muskler i kroppen kan endre seg
 • Menstruasjonsforstyrrelser, impotens og endring i seksuallyst
 • Hodepine
 • Muskel- og leddplager
 • Høyt blodtrykk
 • Vektøkning
 • Stor svulst kan trykke på synsnerven og gi synsforstyrrelser

Årsak

Man vet ikke hvorfor denne type svulst i hypofysen oppstår. I svært sjeldne tilfeller kan det foreligge en familiær tendens. Tilstanden er relativt sjelden, og i Norge oppdages ca 15-25 nye tilfeller hvert år.1. Utredning

Undersøkelsesdagen skal du møte fastende, det vil si at du skal ikke ha spist frokost, drukket, røykt eller tatt medisiner. Detaljer får du beskjed om sammen med innkallingen. Er du i tvil, for eksempel i forhold til medisiner, så ta gjerne kontakt med sykehuset på forhånd.

Hvilke undersøkelser som foretas vurderes individuelt på bakgrunn av henvisningen. Vanligvis inneholder utredningsprogrammet følgende undersøkelser:

 • MR av hodet (hypofysen).
 • Blodprøver: Akromegali påvises ved å måle forhøyede verdier av IGF-1 og veksthormon i blodet. Fordi det normalt er store svingninger i veksthormonnivået gjennom døgnet, tas gjentatte blodprøver i løpet av en dag. 
 • Det måles også veksthormon etter å ha drukket en bestemt mengde sukkervann. Det undersøkes hvordan en testdose med veksthormonsenkende medisiner påvirker veksthormonnivået.
 • Måling av bentetthet og kroppsammensetning.
 • Hos noen pasienter vil det også bli gjort en ultralydundersøkelser av hjertet og øyelegeundersøkelse (synsfeltundersøkelse).

2. Behandling

Behandling og oppfølging av akromegali er kompleks og krever et samarbeid mellom ulike spesialister. Som resultat av utredningen tilbys et individuelt behandlingsopplegg, der målet er å få kontroll over hormonproduksjonen og svulstveksten. 

Behandlingen innebærer operasjon direkte eller medikamentell behandling i noen måneder før operasjonen. Operasjonen utføres gjennom nesen.


3. Oppfølging

Akromegali er en kronisk sykdom. Sykdomsforløpet er individuelt og vanskelig å forutsi.

Moderne og individuelt tilpasset behandling gir i dag gode muligheter for kontroll over sykdom og plager. Det er en målsetting at behandlingen som tilbys er i tråd med de seneste forskningsresultater. 

Ved noen sykehus foregår forskning knyttet til behandling av akromegali og du kan bli forespurt om å delta i forskningsprosjekter.


Kontakt