HELSENORGE

Benmargsprøve

Benmargsprøve er en vevsprøve som tas fra hoftekammen eller brystbeinet med et spesialinstrument. Prøven viser hvordan blodproduksjonen er, og om det eventuelt er tegn på sykdom i beinmargen. Prøven gjøres i lokalbedøvelse.