HELSENORGE

Blodsukkermåling

Det er viktig å måle blodsukkeret for å kunne ha en godt regulert diabetes.