HELSENORGE

Brudd i håndledd

Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet.