HELSENORGE

Ervervet hjerneskade, kontrollopphold etter rehabilitering

Dette er et tilbud til personer som tidligere har vært innlagt til primærrehabilitering etter en ervervet hjerneskade, hovedsakelig hjerneslag eller traumatisk skade.