Helsenorge

Nevrofysiologisk måling - EMG/nevrografi

Nevrografi er en undersøkelse med måling av funksjon i nerver utenfor ryggmargen. EMG (elektromyografi) er en undersøkelse av elektrisk aktivitet i muskler som gir informasjon både om nerven som forsyner muskelen og om muskelen.