HELSENORGE

Nevrologiske sykdommer - vurdering- eller rehabiliteringsopphold

Funksjonsvurdering for personer med følgetilstand etter nevrologisk sykdom. Oppholdet innebærer en helhetlig vurdering av funksjon, aktivitet og deltakelse.