Nevrologiske sykdommer - vurdering- eller rehabiliteringsopphold

Dette er et tilbud til personer med omfattende funksjonssvikt og helseplager i forbindelse med langvarig sykdom i nervesystemet.