HELSENORGE

Perifier nervesykdom - rehabilitering

Rehabiliteringsopphold for personer med alvorlig perifer nervesykdom: Guillain-Barré syndrom, akutte polynevropatier, polyradikulitt eller Critical Illness Disease.