HELSENORGE

Rehabilitering - vurdering av rehabiliteringspotensial

Dette er et tilbud til personer med behov for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten med bakgrunn i funksjonsnedsettelse etter nevrologisk skade eller sykdom. Oppholdet innebærer en helhetlig vurdering av funksjon, aktivitet og deltakelse.