Beredskap

Gul beredskap i forbindelse med koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon knyttet til koronavirus. Siden oppdateres fortløpende.

Av hensyn til pasienter og ansatte, har Sykehuset Innlandet innført begrensninger i oppmøte og besøksforbud. Målet er å hindre smitte inn i sykehuset. Vi beklager ulemper dette fører med seg, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.

Har du generelle spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, ring informasjonstelefon for publikum (815 55 015). Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlege eller legevakt (116 117).Informasjon til pasienter og besøkende | Oppdatert 04.04.2020 kl. 18.36

Reduksjon i planlagt behandling

 • Tiltak for å forberede oss på økt tilstrømming av pasienter medfører redusert drift ved poliklinikker og utsettelser i planlagte innleggelser og dagbehandling.
 • Dette innebærer at vi dessverre må utsette noen timeavtaler som kan vente. Alle pasienter som berøres kontaktes av sykehuset.
 • Dette gjelder ikke pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, fødsler, dialyse eller annen livsviktig behandling som ikke kan vente.
 • Vi beklager ulempene dette medfører for deg.


Viktig informasjon før timeavtaler

 • Du må ta kontakt før oppsatt time hvis du eller din ledsager i løpet av de siste 14 dagene:
  • har vært i utlandet eller er i karantene
  • har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • Ta kontakt med avdelingen på telefon for avklaring. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet eller sentralbordet på telefon 915 06 200.
 • Pasienter som må utsette time, må gi beskjed om dette, men belastes ikke egenandel eller gebyr for ikke å møte.
 • Dersom du ikke har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen din dersom du ikke har fått annen beskjed.

  
Ledsagere og besøk

 • For å unngå koronasmitte på sykehuset, er det innført besøksforbud.
 • Kun barn under 16 år og andre pasienter som trenger ledsager, kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet. Bruk av ledsager begrenses til et minimum.
 • Du kan ringe avdelingen for å avklare mulig besøk, eller kommunisere med pasienten via telefon.
 • Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.


Telefon- og videokonsultasjon

 • Der det er hensiktsmessig, kan timer gjennomføres som telefonkonsultasjon, eventuelt med kamera.
Hvordan gjennomføre videokonsultasjoner

 

Informasjon til fødende | Oppdatert 17.03.2020 kl. 16.45


Informasjon til ansatte | Oppdatert 07.04.2020 kl. 14.45


Informasjon til samarbeidende helsepersonell | Oppdatert 03.04.2020 kl. 19.10

Om pasientflyt:

Informasjon om pasientflyt


Om behandlingshjelpemidler:

Utsending og retur av behandlingshjelpemidler


Fra Laboratoriet:

Koronavirus (SARS-CoV-2) i Laboratoriehåndboka


Fra Bildediagnostikk:

Stenger drop-in på røntgen


Fra Pasientreiser:

Koronavirus og bruk av drosje


Referater fra OSU-møter vedrørende korona:

 

Informasjon til media | Oppdatert 08.04.2020 kl. 09.57

Her publiseres daglige oppdateringer om koronasituasjonen i Sykehuset Innlandet.

Pasienter

 • Antall innlagte pasienter med koronavirus: 12
 • Antall døde pasienter med covid-19: 2

Ansatte

 • Antall ansatte med smitte av koronavirus: 33
 • Antall ansatte i karantene (av om lag 9 000 ansatte): 111


Om oversikten

 • Oversikten viser til enhver tid inneliggende pasienter med koronavirus.
 • Antall ansatte i karantene gir ikke et fullstendig bilde på bemanningssituasjonen i Sykehuset Innlandet, da reduksjon i planlagt aktivitet har medført mye omdisponering av personell.
 • Fravær som dekkes opp med innleie av vikarer, ekstrapersonell eller overtid fremgår ikke av oversikten.


Sykehuset Innlandets pressetelefon: 62 33 33 33


Personvern

 • Helsedirektoratet har presisert at det er viktig å ivareta personvernet ved informasjon om positive smittetilfeller. Både pasienter og ansatte har krav på det samme personvernet. Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.
 • Vi oppgir kun antall pasienter og ansatte med påvist smitte i Sykehuset Innlandet, ikke hvilket sykehus pasientene er innlagt på eller hvor de ansatte jobber.
 • Personer som kan ha vært i kontakt med smittede ansatte eller pasienter, blir fulgt opp gjennom smittesporing. Vi har valgt å se hele Sykehuset Innlandet under ett, fordi Sykehuset Innlandet også har en rekke mindre enheter der pasienter og ansatte lettere kan identifiseres.

Relaterte nyheter

 • 08.04.2020
  Hvordan gjøres en koronatest og hvorfor kan vi ikke teste flere?

  Mange er opptatt av koronatester og at flere bør testes for at vi skal få kontroll med epidemien. Myndighetene har en målsetting om å teste flere tusen personer per uke. – Hvorfor får vi ikke det til?

 • 05.04.2020
  Første koronadødsfall i Sykehuset Innlandet

  En eldre pasient med påvist covid-19 innlagt ved Sykehuset Innlandet døde lørdag 4. april.

 • 03.04.2020
  Hygienesykepleiere påsken 2020

  Hygienesykepleierne ønsker å bistå også gjennom påsken. Her er en overiskt over hvem som kan kontaktes ved behov.

 • 31.03.2020
  Sykehuset Innlandet deltar i internasjonal koronastudie

  Sykehuset Innlandet deltar i den internasjonale studien Solidarity. Studien er initiert av Verdens helseorganisasjon, og den norske innsatsen ledes av Oslo universitetssykehus.

 • 31.03.2020
  Feil på prøvesvar

  Mandag 30. mars ble det avdekket feil på ett sett med prøver som var analysert for covid-19 ved avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet.

 • 28.03.2020
  – Vi er i en slags dobbel beredskap

  De er alle vant til å håndtere små og store kriser. Alvorlig sykdom og skade er en del av hverdagen for alle som jobber i et sykehus. Alltid. Likevel er tilværelsen snudd på hodet ved inngangen til denne våren for helsepersonell, på lik lin...

 • 27.03.2020
  Roser ansatte og ledere ved sykehuset

  - Ansatte og ledere gjør en formidabel innsats for å bidra til at det skal være trygt å være pasient på Sykehuset Innlandet, enten du er syk av covid-19 eller har andre sykdommer eller skader

 • 17.03.2020
  Om behandlingshjelpemidler

  Sykehuset Innlandet jobber med å sikre leveranse av utstyr og forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter med behandlingshjelpemidler. Det innføres skjerpede rutiner for retur av brukt utstyr.

 • 15.03.2020
  Informasjon fra sykehuset

  Sykehuset er i gul beredskap, en situasjon der det er behov for å avvike fra ordinær drift.

 • 14.03.2020
  Informasjon til media

  To pasienter i Sykehuset Innlandet har testet positivt for koronavirus. Pasientene er isolert og blir ivaretatt.

 • 10.03.2020
  Nye tiltak for å hindre smitte i sykehus

  Sykehuset Innlandet er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.

 • 02.03.2020
  Ønsker å begrense besøk ved sykehusene

  Av hensyn til pasienter og ansatte, ber Sykehuset Innlandet de som ferdes inn og ut av sykehusene om å være særskilt oppmerksom på koronasmitte. Målet er å hindre smitte inn i sykehuset.

 • 27.02.2020
  Informasjon om koronavirus

  Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en informasjonsside med råd og informasjon til befolkningen om koronaviruset.

Fra Laboratoriet

 • 06.04.2020
  Koronastatistikk per 6. april 2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 6. april 2020.

 • 01.04.2020
  Koronastatistikk per 1. april 2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 1. april 2020.

 • 01.04.2020
  LabSIa 1. april 2020

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med informasjon om analyser av koronavirus for helge- og høytidsdager påsken 2020. Utgitt 1. april 2020.

 • 18.03.2020
  LabSIa 18. mars 2020

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med oppdatert informasjon om SARS-CoV-2 . Utgitt 18. mars 2020.

 • 13.03.2020
  Koronavirus og testing

  Vi følger Folkehelseinstituttet sine testanbefalinger fra 13.03.2020. Det er mangel på prøvetakingsutstyr og testreagenser nasjonalt og lokalt. Vi ber alle derfor om å følge anbefalingene

 • 12.03.2020
  Diagnostikk for SARS-CoV-2

  Fra og med 09.03.2020 utfører vi diagnostikk for SARS-CoV-2 ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer.

 • 10.03.2020
  LabSIa 10. mars 2020

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med oppdatert informasjon om SARS-CoV-2 . Utgitt 10. mars 2020.

 • 03.03.2020
  LabSIa 3. mars 2020

  Informasjon fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi angående SARS-CoV-2 (nytt koronavirus). Utgitt 3. mars 2020.

Om beredskapsnivåer i Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.

Grønn beredskap
Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

Gul beredskap
Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter - som et utgangspunkt mer enn 6 teamkrevende pasienter i eller på vei til akuttmottaket.

Rød beredskap
Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. 

Rød beredskap brukes ved massetilstrømning av pasienter - som et utgangspunkt mer enn 12 teamkrevende pasienter i eller på vei til akuttmottaket. 

Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner.

 

Fant du det du lette etter?