Beredskap

Beredskap handler om å være forberedt på ulike typer hendelser. Beredskapsplanverket i Sykehuset Innlandet skal bidra til at spesialisthelsetjenesten i Innlandet kan ivareta tjenestetilbudet, pasienter og ansatte ved interne og/eller eksterne hendelser.

Beredsk​apsnivåer

Sykehuset Innlandet benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til ordinær drift: grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivået settes etter hvilke konsekvenser hendelsen har for driften i sykehuset. 

Grønn beredskap

  • Økt ledelsesberedskap for hendelser som ikke kan håndteres innenfor ordinær drift. Enkelte funksjoner kan forsterkes.

Gul beredskap

  • Hendelser som krever mobilisering av ekstra ressurser.

Rød beredskap

  • Hendelser som krever full mobilisering av alle tilgjengelige ressurser.​
Fant du det du lette etter?