Illustrasjonsbilde

Samhandling

​Samhandling skal bidra til å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det. For å møte befolkningens behov for helsetjenester må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressurser fra både kommunene og sykehusene.

Kurs for helsepersonell i Innlandet

 • Onsdag 29.01.
  TID 2020

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Tirsdag 04.02.
  ECT emnekurs

 • Torsdag 06.02.
  ISPS 2020

  "Back to the future - psykoterapi anno 2020" er tema for ISPS konferansen i februar 2020.

 • Torsdag 06.02.
  Helsepedagogikk 2020

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Mandag 10.02.
  Demenskonferansen 2020

  Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmestjenester i Hedmark og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

 • Fredag 06.03.
  TIPS nettverksmøte

  Erlend Mork foreleser om følelsesreguleringssvikt og selvdestruktiv atferd hos personer med psykose.

 • Onsdag 11.03.
  Rehabiliteringsforum 2020

  For fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og rehabiltering med ansvar tilknyttet Koordinerende enhet (KE), koordinatorrollen, individuell plan (IP).

 • Onsdag 11.03.
  Graviditet, rusmiddelbruk og foreldreskap

  Det er vanskelig å tenke seg en mer sårbar situasjon enn å være gravid, og samtidig vite at man er avhengig av et rusmiddel som kan skade barnet.

 • Torsdag 12.03.
  Robotmøte gastrokirurgi

  Sykehuset Innlandet Hamar og Sykehuset Vestfold Tønsberg inviterer til robotseminar på Hamar, en vintersummit over to dager.

 • Tirsdag 24.03.
  Grounded Theory

  Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet inviterer til seminar med innføring i metoden Grounded Theory.

 • Torsdag 26.03.
  Fordypningskurs traume

  Deltagelse på fordypningsdagen forutsetter at du har tatt et ABC- Grunnkurs i traume på forhånd.

 • Onsdag 01.04.
  KlinIKT 2020

  KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som har fokus på bruk av IKT for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne.

 • Mandag 25.05.
  BUP-dagene

  Sykehuset Innlandet er i år vertskap for BUP-dagene, årets viktigste møteplass for leger i BUP.

 • Onsdag 03.06.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Onsdag 04.11.
  TID kursholderkurs

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Kurs for helsepersonell i regionen

Kontakt:

Marthe Flugstad
Avdelingssjef samhandling og brukermedvirkning
E-post: marthe.flugstad@sykehuset-innlandet.no

Fant du det du lette etter?