HELSENORGE
Figurer i ulike soner holder hverandre i hendende, illustrasjonsbilde

Samhandling

Samhandling skal bidra til å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det. For å møte befolkningens behov for helsetjenester må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet.

Kontaktinformasjon

Sverre Sætre

E-post: Sverre.Saetre@sykehuset-innlandet.no 
Avdelingssjef 
Samhandling og brukermedvirkning 
Sykehuset Innlandet

Fant du det du lette etter?