HELSENORGE
Illustrasjonsbilde

Samhandling

Samhandling skal bidra til å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det. For å møte befolkningens behov for helsetjenester må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. 

Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressurser fra både kommunene og sykehusene.

Kontaktinformasjon

Sverre Sætre
Avdelingssjef
Samhandling og brukermedvirkning
Sykehuset Innlandet

Fant du det du lette etter?