Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Les mer om hvordan ordningen organiseres i Sykehuset Innlandet under.

Om ordningen

Ny forskrift for legenes spesialistutdanning er vedtatt, og utdanningsløpet for å bli spesialist er i ferd med å legges om. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2017 for utdanningens første del som kalles LIS1. Den er felles for alle og erstatter det som tidligere ble kalt turnuslege.

Forskrift for utdanningens andre og tredje del kalles LIS2 og LIS3, og trådte i kraft 1. mars 2019. Leger som spesialiserer seg innen kirurgiske og indremedisinske fag skal gjennomføre LIS2. Deretter skal de gjennomføre en LIS3 som er unik for sitt fagfelt. Alle andre leger går direkte fra LIS1 til LIS3.

Ny ordning vil i noen år fremover gå parallelt med at gammel ordning avsluttes. For å lese mer om ny ordning og overgangsregler, kan du trykke på følgende lenker:

Les mer om den nye ordningen (helsedirektoratet.no) For LIS (spesialisthelsetjenesten.no) Les mer om forskriften (regjeringen.no) Overgangsregler (helsedirektoratet.no)


LIS1

Ved Sykehuset Innlandet har vi 40 stillinger for LIS1 med oppstart 1. mars og 40 stillinger med oppstart 1. september. Stillingene er fordelt på våre fem somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Alle starter sitt 12 måneders løp i sykehus med et felles obligatorisk introduksjonskurs over to dager, før oppstart i klinikk. I løpet av tiden skal kandidater få løpende vurdering av om læringsmålene definert i forskrift er oppnådd.

Etter ett års tjeneste som LIS1 ved Sykehuset Innlandet, følger seks måneders tjeneste i en kommune i Hedmark eller Oppland fylke, under forutsetning av at tjenesten ved Sykehuset Innlandet er blitt gjennomført og godkjent.

Spesialistutdanning for leger (helsedirektoratet.no)Her søker du stillinger for LIS1 (webcruiter.no)


Kommuner med godkjent tjenestested for LIS1 i Hedmark og Oppland

Fra og med høsten 2018

Kommuner i Oppland

 • Dovre*
 • Gausdal
 • Gjøvik
 • Gran
 • Lesja*
 • Lillehammer
 • Lom
 • Lunner
 • Nord-Aurdal
 • Nord-Fron
 • Nordre Land
 • Ringebu
 • Sel
 • Skjåk
 • Søndre land
 • Sør-Aurdal
 • Sør Fron
 • Vestre- Slidre
 • Vestre Toten
 • Vågå
 • Østre- Toten
 • Øyer
 • Øystre- Slidre

*Er hovedsakelig knyttet opp mot LIS1 stillinger i Helse Nord-Trøndelag, men kan ved noen tilfeller tildeles kandidater fra Sykehuset Innlandet ved frafall av koblet kandidat.

Kommuner i Hedmark

 • Alvdal
 • Elverum
 • Engerdal
 • Folldal
 • Hamar
 • Løten
 • Os
 • Rendalen
 • Ringsaker
 • Stange
 • Stor-Elvdal
 • Tolga
 • Trysil
 • Tynset
 • Våler
 • Åmot
 • Åsnes 


LIS2 og LIS3

Del 2 og del 3 av den nye LIS-ordningen kan du lese mer om her:

Spesialistutdanning for leger (helsedirektoratet.no)For LIS (spesialisthelsetjenesten.no)

Kontaktperson

Helene.Carr@sykehuset-innlandet.no
LIS-koordinator

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.