HELSENORGE

Foretaksmøte om framtidig sykehusstruktur

Helseminister Ingvild Kjerkol har i foretaksmøte 21. november gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å belyse to områder som gjelder videreutvikling av Sykehuset Innlandet.

Les nyhetssak fra Helse- og omsorgsdepartementet: 

Foretaksmøte om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (regjeringen.no)

Temasider om framtidig sykehusstruktur: 

Framtidig sykehusstruktur (sykehuset-innlandet.no)