HELSENORGE

Susmita Pandey disputerer

NKROP-stipendiat Susmita Pandey disputerer for sin doktorgrad 11. mai. Hun har forsket på kjønnsspesifikke faktorer hos pasienter med alkoholbrukslidelse.