Om oss

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern, spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. Vi er ett av elleve helseforetak som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Vår visjon

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Vår virksomhetsidé

​Sykehuset Innlandet skaper pasientens helsetjeneste gjennom å gi trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor. 

Fagmiljøer i foretaket videreutvikler og forbedrer behandlingstilbudene i samarbeid med brukere, kommunene, fastleger og andre som yter helsetjenester. 

Sykehuset Innlandet skal samle spesialiserte helsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, videreføre desentralisering av helsetjenester, styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten og videreutvikle prehospitale tjenester.​ 

Våre verdier

 • Kvalitet
 • Trygghet​
 • Respekt​

Våre oppga​ver

Sykehusenes lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning samt opplæring av pasienter og pårørende. ​


På flere steder

Sykehuset Innlandet har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet med sine fem somatiske sykehus, to sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), to lokalmedisinske sentre og ett desentralisert spesialistsenter, distriktspsykiatrisk virksomhet ti steder, barne- og ungdomspsykiatrisk døgnbehandling tre steder, åtte barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, to enheter for habilitering, tre enheter for rehabilitering, 26 ambulansestasjoner og luftambulansebase på Dombås.

Oversikt over alle behandlingssteder

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at sykehusstrukturen i Innlandet endres i tråd med vedtatt målbilde.
Les om videreutvikling av Sykehuset Innlandet (helse-sorost.no)

Nøkkeltall og fakta

 • Opptaksområde fordelt på 42 kommuner og cirka 338 000 innbyggere
 • Om lag 9 000 ansatte
 • Årlig budsjett på om lag 9 milliarder kroner
 • Innlandets største kompetansemiljø
 • Det engelske navnet på helseforetaket er Innlandet Hospital Trust

Føringer og strategier

Eksterne føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 (regjeringen.no)Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (regjeringen.no)Regional utviklingsplan 2035 (helse-sorost.no)

Mål og strategier

Utviklingsplan 2022-2039Virksomhetsstrategi 2021-2024 (PDF)Økonomisk langtidsplan 2021-2024 (PDF)

Årsrapport

Les Sykehuset Innlandets årsrapport for 2021 (PDF)​

Grønt sykehus

Sykehuset Innlandet er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015. Sertifiseringen innebærer at det er etablert et miljøstyringssystem som bidrar til at helseforetaket kjenner til sine viktigste miljøaspekter, og at det jobbes aktivt for å forebygge uheldige påvirkninger på det ytre miljøet.

Sykehuset Innlandets miljømål 2021-2024

 • Vern av det ytre miljø mot forurensning ved å redusere forbruk av ressurser.
 • Reduksjon av matavfall i Sykehuset Innlandet med 3 prosent i forhold til tall fra 2019.
 • Vi skal redusere vår miljøpåvirkning på mennesker og miljø ved å ha kontroll på og redusere utslipp av miljøskadelige kjemikalier og legemidler.
 • Vårt CO²-utslipp skal reduseres med 2 prosent i forhold til tall fra 2017.
 • Alle medarbeidere skal være kjent med Sykehuset Innlandets miljøpolitikk.

 


Nyheter

Fant du det du lette etter?