HELSENORGE
Medlemmer i Brukerutvalget, gruppebilde

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehuset innlandet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør, og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. 

​På bildet: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet. Fra venstre: Synnøve Kjølgård, Arne Erik Skymoen, Gunvor Ulsaker, Ola Aarvik, Nils Erling Myhr, Bjug Ringstad, Pernille Villekjær, Heidi Møller Nilsson og Trond Marthinsen.

Mer om brukerutvalget

Brukerutvalgets ni medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og fra Pensjonistforbundet i Hedmark og Oppland.

Brukerutvalget har 10-11 møter i året. Administrerende direktør deltar fast på brukerutvalgets møter.

Brukerutvalget behandler saker på overordnet nivå, og ikke enkeltsaker.

Medlemmene opp­nevnes fra:​

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
  • Kreftforeningen
  • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
  • Pensjonistforbundet i Hedmark og Oppland

Brukerutvalgets medlemmer

Bjug Ringstad, portrettbilde
Bju​g Ringstad (leder)
Representerer Norsk forbund for utviklingshemmede og SAFO. 
Les mer om Norsk forbund for utviklingshemmede (nfu.org)

Synnøve Kjølgård, portrettbilde
Synnøve K​​jølgård (nestleder)​
Representerer Mental helse og FFO Innlandet.
Les mer om Mental helse (mentalhelse.no)​

Pernille Villekjær, portrettbilde
Pernille Vil​​lekjæ​​​r 
Representerer Personskadeforbundet og FFO Innlandet.
Les ​m​​er o​m Personskadeforbundet (personskadeforbundet.no)​

Arne Erik Skymoen, portrettbilde

​Arne Erik Skymoen

Representerer LHL og FFO Innlandet.
Les mer o​m LHL (lhl.no)

Trond Marthinsen, portrettbilde

Trond Marth​insen

Representerer Mental helse og FFO Innlandet.
Les mer om Mental helse (mentalhelse.no)

Gunvor Ulsaker, portrettbilde

Gunvor Ulsaker

Representerer Pensjonistforbundet i Oppland.
Les mer om Pensjonistforbundet (pensjonistforbundet.no)

Hilde Møller Nilsson, portrettbilde

Heidi Møller Nilsson

Representerer RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.
Les mer om RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet (rio.no)​​ 

Ola Aarvik, portrettbilde

Ola Aarvik​

Representerer Kreftf​oreningen. 
Les mer om Kreftforeningen (kreftforeningen.no)

Nils Erik Myhr, portrettbilde

​Nils Erik Myhr

​Representerer ​P​ensjonistforbundet i Hedmark​.
Les mer om ​​Pensjonistforbundet (pensjonistforbundet.no)​

 

​​​

Retningslinjer og opplæring

Mandat og veiledere

Felles retningslinjer – tilpasset Helse Sør-Øst (PDF, helse-sorost.no)Veiledning for årsrapport og årlig melding (PDF, helse-sorost.no)Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg (PDF, helse-sorost.no)Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (PDF, helse-sorost.no)Veileder for helseforetak og private sykehus om opplæring av brukerrepresentanter på systemnivå​ (PDF, helse-sorost.no)

Digital grunnopplæring

Det er utarbeidet et e-læringskurs for opplæring for brukerrepresentanter på systemnivå. 

E-læringskurset er utarbeidet etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

E-læringskurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Gjennomfør e-læringskurs for opplæring for brukerrepresentanter på systemnivå (kurs.helse-sorost.no)

 

Referater og uttalelser

​​​Referater fra 2023

​​

Referater f​​ra 2022

​​

Referater fr​a 2021

​​

Bruk​erutvalget mener

Årlig m​​elding

​​

Kontaktinformasjon

Ønsker du å kontakte Brukerutvalget?

Ta kontakt via e-post: 

brukerutvalget@sykehuset-innlandet.no

Alternativt kan du benytte postadresse: 

Brukerutvalget
Sykehuset Innlandet
Postboks 104
2381 Brumunddal


 

Fant du det du lette etter?