HELSENORGE
Bilde av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehuset innlandet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør, og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. 

Mer om brukerutvalget

Brukerutvalgets ni medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og fra Innlandet fylkeskommunes eldreråd.

Brukerutvalget har 8-10 møter i året. Representanter fra Sykehuset Innlandets ledelse deltar fast på brukerutvalgets møter.

Brukerutvalget behandler saker på overordnet nivå, og ikke enkeltsaker.

Medlemmene opp­nevnes fra:​

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
  • Kreftforeningen
  • Mental Helse
  • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
  • Innlandet fylkeskommunes eldreråd

Brukerutvalgets medlemmer

Gunn Rauken (leder)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO Innlandet
Les mer o​m F​FO Innlandet

Aage Willy Jonassen (nestleder)
Innlandet fylkeskommunes eldreråd
Les mer om Innlandet fylkeskommunes eldreråd

Bjug Ringstad
SAFO Innlandet
Les mer om SAFO Innlandet

Nils-Oluf Bradal
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO Innlandet
Les mer om FFO Innlandet

​Ingvill Fjellstads Bø
Innlandet fylkeskommunes eldreråd
Les mer om Innlandet fylkeskommunes eldreråd

Finn-André Nilsson
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO Innlandet
Les mer om Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Synnøve Kjølgård
Mental Helse Oppland
Les mer om Mental Helse Oppland

Jøran Halvorsen
Mental Helse Hedmark
Les mer om Mental Helse Hedmark

Ida Skrindsrud
Kreftforeningen
Les mer om Kreftforeningen

​​


Retningslinjer og opplæring

Mandat og veiledere

Felles retningslinjer – tilpasset Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)Veiledning for årsrapport og årlig melding (helse-sorost.no)Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg (helse-sorost.no)Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (helse-sorost.no)Veileder for helseforetak og private sykehus om opplæring av brukerrepresentanter på systemnivå ​

Digital grunnopplæring

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Gjennomfør nettkurset (kurs.helse-sorost.no)Referater og uttalelser

Referater fra 2022

​​

Referater fra 2021

Referater fra 2020

Referater fra 2019

 

Brukerutvalget mener

Uttalelser i forbindelse med konseptfasen

Innspill til Konseptfasen - juni 2022

​Innspill fra Brukerutvalget til virksomhetsinnhold i 0+alternativet (PDF)

Innspill til Utviklingsplan 2022-2039 (PDF)

Brukerutvalget_Vurderingskriterier (fra styresak SI 057-2015) (PDF)

Brukerutvalget_Uttalelse om medvirkningsplan​ (PDF)

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (april 2021)Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (mars 2021)Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (juni 2020)

Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (desember 2019)Uttalelse til styret om framtidig sykehusstruktur (desember 2018)Høringsuttalelse om foretakstilhørighet for Kongsvinger (november 2018)Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (april 2016)

Andre uttalelser

Notat til administrerende direktør om likepersontjeneste (desember 2020)

Årlig melding

Årlig melding for 2020Årlig melding for 2021 (PDF)​​

​​


Kontaktinformasjon

Ønsker du å kontakte Brukerutvalget, kan du gjøre det via e-postadressen brukerutvalget@sykehuset-innlandet.no. Alternativt kan du benytte postadressen Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, Postboks 104, 2381 Brumunddal.

 


 

Fant du det du lette etter?