Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehuset innlandet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør, og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. En annen viktig funksjon er å bidra til å fremme brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet.

Mer om brukerutvalget

Brukerutvalgets ni medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og fra Innlandet fylkeskommunes eldreråd.

Brukerutvalget har 8-10 møter i året. Representanter fra Sykehuset Innlandets ledelse deltar fast på brukerutvalgets møter.

Brukerutvalget behandler saker på overordnet nivå, og ikke enkeltsaker.

Medlemmene opp­nevnes fra:​

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
  • Kreftforeningen
  • Mental Helse
  • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
  • Innlandet fylkeskommunes eldreråd

Brukerutvalgets medlemmer

Gunn Rauken (leder)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO Innlandet

Les mer om FFO Innlandet

Aage Willy Jonassen (nestleder)
Innlandet fylkeskommunes eldreråd

Les mer om Innlandet fylkeskommunes eldreråd

Bjug Ringstad
SAFO Innlandet

Les mer om SAFO Innlandet

Nils-Oluf Bradal
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO Innlandet

Les mer om FFO Innlandet

​Ingvill Fjellstads Bø
Innlandet fylkeskommunes eldreråd

Les mer om Innlandet fylkeskommunes eldreråd

Finn-André Nilsson
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO Innlandet

Les mer om Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Anne Grete Mortensen
Mental Helse Oppland

Les mer om Mental Helse Oppland

Jøran Halvorsen
Mental Helse Hedmark

Les mer om Mental Helse Hedmark


Ida Skrindsrud (vara)
Kreftforeningen

Les mer om KreftforeningenRetningslinjer og opplæring

Mandat og veiledning

Felles retningslinjer – tilpasset Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)Veiledning for årsrapport og årlig melding (helse-sorost.no)Veileder for brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg (helse-sorost.no)Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (helse-sorost.no)

Digital grunnopplæring

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Gjennomfør nettkurset (kurs.helse-sorost.no)

 


Referater og uttalelser

Referater fra 2021

Referater fra 2020

Referater fra 2019

 

Brukerutvalget mener

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (april 2021)Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (mars 2021)Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (juni 2020)

Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (desember 2019)Uttalelse til styret om framtidig sykehusstruktur (desember 2018)Høringsuttalelse om foretakstilhørighet for Kongsvinger (november 2018)Høringsuttalelse om framtidig sykehusstruktur (april 2016)

Andre uttalelser

Notat til administrerende direktør om likepersontjeneste (desember 2020)

Årlig melding

Årlig melding for 2020


Kontaktinformasjon

Ønsker du å kontakte Brukerutvalget, kan du gjøre det via e-postadressen brukerutvalget@sykehuset-innlandet.no. Alternativt kan du benytte postadressen Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, Postboks 104, 2381 Brumunddal.

 


 

Fant du det du lette etter?