HELSENORGE

Henvisningsrutiner

Sykehuset Innlandet anbefaler å følge Helsedirektoratets retningslinjer for henvisninger. Ved noen avdelinger kan det likevel være spesielle ønsker om innhold i henvisningene. Se også anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger.

Illustrasjonsbilde

​Helsedirektoratets henvisnings​​​veileder

Nasjonal veileder for henvisninger til ​spesialisthelsetjenesten (helsedirektoratet.no)


Om henvisning til​ Sykehuset Innlandet

Anbefalinger om samarbeid m​​ellom fastleger​ og sykehusleger


Spesifikk informasjon knyttet t​il fagområde

Psykisk helsevern for voksne - felles henvisningsmottak

Fra 1. september 2023 er det etablert felles henvisningsmottak i psykisk helsevern for voksne i Helse Sør-Øst. Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.

Mer om felles henvisningsm​ottak i psykisk helsevern for voksne (helse-sorost.no)​

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

​Se sjekkliste for henvisning i informasjon om behandlinger ved Fysikalsk medisinsk poliklinikk i divisjon Habilitering/rehabilitering:

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Karkirurgi

SI'ste nytt fra 2018 (sykehuset-innlandet.no)

​​​​Klinisk ernæringsfysiolog

Fastleger kan sende henvisning til klinisk ernæringfysiolog (KEF) ved Sykehuset Innlandet.

SI'ste nytt fra 2022 (sykehuset-innlandet.no)

​​​​MR - divisjon Elverum-Hamar

​Strengere prioritering av de som blir henvist:

SI'ste nytt fra 2022 (sykehuset-innlandet.no)

Nyoppdaget diabetes hos barn - øyeblikkelig hjelp

Viktig at barn med debuterende diabetes mellitus ikke henvises som elektivt sendte e-henvisninger:

SI'ste nytt fra 2018 (sykehuset-innlandet.no)

​Skadepoliklinikken - Sykehuset i Gjøvik​

Kirurgisk avdeling ved sykehuset i Gjøvik opplever regelmessig å få henvist pasienter som ikke hører hjemme ved skadepoliklinikken:

SI'ste nytt fra 2021 (sykehuset-innlandet.no)

Syk​eli​g ove​​​rvekt hos v​​​​oksne​

​Se sjekkliste for hen​​visning​​

​​Sæd​undersøkelse

Sædundersøkelser utføres kun på Hamar, og sædanalyser utføres bare på torsdager:

SI'ste nytt fra 2019 (sykehuset-innlandet.no)

Fant du det du lette etter?