HELSENORGE

Henvisningsrutiner

Sykehuset Innlandet anbefaler å følge Helsedirektoratets retningslinjer for henvisninger. Ved noen avdelinger kan det likevel være spesielle ønsker om innhold i henvisningene. Se også anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger.

Illustrasjonsbilde

​Helsedirektoratets henvisnings​​​veileder

Nasjonal veileder for henvisninger til ​spesialisthelsetjenesten (helsedirektoratet.no)


Om henvisning til​ Sykehuset Innlandet

Anbefalinger om samarbeid m​​ellom fastleger​ og sykehusleger


Spesifikk informasjon knyttet t​il fagområde

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Karkirurgi

SI'ste nytt fra 2018 - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

​​​​Klinisk ernæringsfysiolog

Fastleger kan sende henvisning til klinisk ernæringfysiolog (kef) ved Sykehuset Innlandet.

SI'ste nytt fra 2022 - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)​​

​​​​MR - Elverum-Hamar

​Strengere prioritering av de som blir henvist

SI'ste nytt fra 2022 - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

Nyoppdaget diabetes hos barn - øyeblikkelig hjelp

Det er viktig at barn med debuterende diabetes mellitus ikke henvises som elektivt sendte e-henvisninger.​

SI'ste nytt fra 2018 - Sykehuset Innla​ndet (sykehuset-innlandet.no)

​​​

​Skadepoliklinikken - SI Gjøvik​

Kirurgisk avdeling Gjøvik opplever regelmessig å få henvist pasienter som ikke hører hjemme ved skadepoliklinikken.​ Sjekk dette:

SI'ste nytt fra 2021 - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)​​


Syk​eli​g ove​​​rvekt hos v​​​​oksne​

​Se sjekkliste for hen​​visning​​

​​Sæd​undersøkelse

Sædundersøkelser utføres kun på Hamar og sædanalyser utføres bare på torsdager.​

SI'ste nytt fra 2019 - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

Fant du det du lette etter?