HELSENORGE

Henvisningsrutiner

Sykehuset Innlandet anbefaler å følge Helsedirektoratetes retningslinjer for henvisninger. Ved noen avdelinger kan det likevel være spesielle ønsker om innhold i henvisningene. Se også anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger.

Illustrasjonsbilde
Henvisningsrutiner

Helsedirektoratets henvisningsveileder
Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenestenBruk riktig hastegrad på henvisninger

Elektroniske henvisninger får ulik håndtering i sykehuset ettersom hvilken hastegrad/prioritering fastleger setter på dem.

Les mer

SI'ste nytt 2-2019

 

Karkirurgi; - retningslinjer for henvisninger

Les mer

SI'ste nytt nr 4-2018

 

Nyoppdaget diabetes hos barn - øhjelp

Det er viktig at barn med debuterende diabetes mellitus ikke henvises som elektivt sendte e-henvisninger.

Les mer

SI'ste nytt 1-2018

 

Henvisning til sædundersøkelse

Sædundersøkelser utføres kun på Hamar og sædanalyser utføres bare på torsdager.

Les mer

SI'ste nytt nr 1-2019

 
Fant du det du lette etter?