HELSENORGE

Henvisningsrutiner

Sykehuset Innlandet anbefaler å følge Helsedirektoratets retningslinjer for henvisninger. Ved noen avdelinger kan det likevel være spesielle ønsker om innhold i henvisningene. Se også anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger.

Illustrasjonsbilde

​Helsedirektoratets henvisnings​​​veileder

Nasjonal veileder for henvisninger til ​spesialisthelsetjenesten (helsedirektoratet.no)


Om henvisning til​ Sykehuset Innlandet

Anbefalinger om samarbeid m​​ellom fastleger​ og sykehusleger


Spesifikk informasjon knyttet t​il fagområde

​Karkirurgi

SI'ste nytt nr 4-2018

Nyoppdaget diabetes hos barn - øyeblikkelig hjelp

Det er viktig at barn med debuterende diabetes mellitus ikke henvises som elektivt sendte e-henvisninger.​

SI'ste nytt 1-​​2018

Syk​eli​g ove​​​rvekt hos v​​​​oksne​

​Se sjekkliste for hen​​visning​​

​​Sæd​undersøkelse

Sædundersøkelser utføres kun på Hamar og sædanalyser utføres bare på torsdager.​

SI'ste nytt nr 1-2019​Annen inf​​ormasjon om henvisning

Bruk riktig​ has​​teg​rad på hen​visninger

Elektroniske henvisninger får ulik håndtering i sykehuset ettersom hvilken hastegrad/prioritering fastleger setter på dem. 

SI'ste n​ytt 2-2019

Fant du det du lette etter?